1018471 12

Таблица за височината и теглото на децата, препоръчана от СЗО. Антропометрични данни за деца до една година, от година до 10 години, от 11 до 17 години. Характеристики на увеличаване на теглото и растеж във всеки възрастов период.

22313 12

Поведение и развитие на детето след 3 години. Активност на двигателя, тегло, височина, пропорции на тялото, честота на заспиване. Техники за ранно развитие, мобилни игри, история и други игри. Характеристики на кризата 3 години, корекция на поведението.