48979 12

Кръщенията на детето: правила и съвети за родителите. Описание на тайнството, отговори на най-често срещаните въпроси и обяснение на суеверията. Списък на нещата, необходими за кръщението.