Трудов стаж - 20 години. Специализации: работа с метафорични карти, подреждане според Hellinger, Theta Hilling, RPT (техники на мигновени трансформации). Работя с деца-родители групи ранно развитие, лични терапевтични сесии, групи за личен растеж, родителски тренировки. Ще отговарям на всички въпроси, свързани с вътрешно семейни разногласия, проблеми с родителите и проблеми, свързани с личния растеж.
Изпратете въпроса си до кутията за електронна поща!