Добър ден! По време на среща с лекар ни казахме, че левият крак не е достатъчно отворен. Възможно ли е да изправите йога в клас?

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!