Дете на пет години неспокойно, хиперактивно, ако е точно. Той не седи на място. Ще йога да му помогне да се успокои. И може би е твърде рано за нас да го направим? Не е ли вредно за такива малки деца? Какви контраиндикации може да има? със здравето на всички нас е добро.

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!